10 biểu tượng làng nhạc và sự ra đi “ngỡ ngàng” ở tuổi 27

10 biểu tượng làng nhạc và sự ra đi “ngỡ ngàng” ở tuổi 27

10 biểu tượng làng nhạc và sự ra đi “ngỡ ngàng” ở tuổi 27

Dan guitar